Vymáhání pohledávek

Naše advokátní kancelář zajišťuje pro své klienty rovněž služby v oblasti vymáhání pohledávek. Jedná se zejména o zpracování předžalobních výzev dlužníkům klienta, následně pak o podání návrhu na vydání platebního rozkazu, popř. žaloby. V případě pravomocného rozsudku či platebního rozkazu, nabízíme možnost podat návrh na nařízení exekuce prostřednictvím naší advokátní kanceláře a dále také zastupování i v celém exekučním řízení.

Pravidelně prověřujeme, jestli nebylo proti některému z dlužníků klienta zahájeno insolvenční řízení a v případě, že tak tomu je, zpracujeme za klienta přihlášku jeho pohledávky do insolvenčního řízení spolu se všemi povinnými přílohami, tak aby pohledávka klienta byla řádně uplatněna v insolvenčním řízení. I po podání přihlášky dále sledujeme stav přihlášené pohledávky v insolvenčním rejstříku a o všech změnách bezodkladně informujeme klienta.

Všechny výše uvedené činnosti vykonáváme jak pro individuální, jednotlivé pohledávky, tak i pro celé soubory pohledávek, kterými klienti disponují (hromadné vymáhání pohledávek).