Trestní právo

Pro naše klienty zajišťujeme zejména obhajobu v trestních kauzách před soudy všech instancí na celém území České republiky. V souvislosti s obhajobou v trestním řízení lze využít různých forem odklonů v trestním řízení, např. dohody o narovnání, podmíněného zastavení trestního stíhaní aj., které pro klienta rádi zprostředkujeme.

Vyjma obviněných a obžalovaných v trestném řízení se zabýváme i zastupováním osob poškozených trestnou činností, s důrazem na potrestání pachatele a dosažení náhrady újmy (jak nemajetkové, tak majetkové) již v trestním řízení.

V souvislosti s trestním řízením lze nabídnout naše služby i při sepsání trestního oznámení a následné komunikace s příslušnými orgány Policie ČR a státního zastupitelství.

V případě smírného řešení trestní věci zprostředkuje naše advokátní kancelář i služby spolupracujícího mediátora, podle zákona o mediaci, č. 202/2012 Sb.