Správní právo

Klienty zastupujeme před správním orgány ve správním řízení vedeném dle správního řádu nebo zvláštních zákonů a v případě, že výsledek správního řízení není pro klienta příznivý, nabízíme vypracování správní žaloby a zastupování u příslušného správního soudu dle soudního řádu správního.

Nabízíme služby naši kanceláře v oblasti práva stavebního, a to jak v řízení územním (př. o umístnění stavby, o změně stavby, o změně využití území), tak stavebním (stavební povolení). Připravujeme návrhy a žádosti pro stavební úřady a další navazující řízení. Zastupujeme stavebníka, developera či investora v řízeních souvisejících s výstavbou.

Nabízíme také komplexní služby v oblasti daňového práva, a to v rámci zastupování jak před finančními orgány, tak i v rámci navazujícího správního soudnictví.