Sportovní právo

Naše advokátní kancelář nabízí také komplexní právní služby v oblasti sportovního práva. Pro sportovní kluby a asociace poskytujeme právní poradenství v oblastech jako jsou reklama, sponzoring sportovních akcí a organizace sportovních akcí. Poskytujeme právní pomoc i při zakládaní sportovních klubů, zejména s ohledem na jejich strukturu a působnost.

Naše právní služby mohou využít jak sportovní kluby, tak i jednotliví sportovci při dojednávaní konkrétních smluvních podmínek. Zastupujeme sportovní kluby i sportovce při jednáních ohledně sporů plynoucích z rozhodnutí orgánů veřejné správy (soudy, jiné státní orgány) a orgánů sportovních asociací.