Rodinné právo

Na základě příslušných ustanovení občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., pomáháme našim klientům při řešení jejich životních situací v oblasti rodinného práva, například při zastupování před soudy v řízení o rozvodu, jak sporném, tak i nesporném.

Ve spojení s řízením o rozvodu, popř. i mimo něj, nabízíme i služby v oblasti řízení o výchově a výživě nezletilých dětí a zastupujeme klienty při tomto jednání před soudem.

Součástí agendy rodinného práva je i společné jmění manželů, přičemž naše kancelář zajišťuje pro klienty poradenství v oblasti ujednání smluveného režimu společného jmění manželů před uzavřením manželství i po uzavření manželství. Máme také bohaté zkušenosti s jednáním o vypořádání společného jmění manželů při jednáních o rozvodu manželství, popřípadě až následně, po rozvodu.

Pomoc při sporech o určení výživného pro děti (jak nezletilé, tak zletilé), popřípadě pro rozvedeného či nerozvedeného manžela, tvoří rovněž část nabídky našich právních služeb. V případě nehrazení výživného povinným v příslušných termínech poskytujeme právní pomoc v řízení o vymáhání výživného před soudem, přičemž nabízíme také naše služby při případném podání trestního oznámení na neplatiče v souladu s trestními předpisy.