Právo nemovitostí

Poskytujeme komplexní služby v oblasti práva nemovitostí, jak z oboru práva občanského, tak stavebního. Klientům zajistíme vypracování příslušné smlouvy (o koupě nemovitosti, o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvu, či smlouvu darovací, popř. smlouvu o zřízení práva stavby apod.) a následně zpracujeme a provedeme návrh na vklad, výmaz či jiný návrh do katastru nemovitostí. V souvislosti s úhradou ceny za převod nemovitosti nabízíme i možnosti využít k bezpečnému zaplacení ceny naší advokátní úschovy (viz. sekce Advokátní úschovy).

Máme zkušenosti i se smlouvami nájemní a podnájemními, které vypracujeme jak na žádost pronajímatele, tak na žádost nájemce.

Zajišťujeme rovněž komplexní právní servis pro developerské projekty, privatizace bytového fondu, jakož i pro realitní kanceláře.

Z oblasti stavebního práva nabízíme naše služby, jak v řízení územním (př. o umístnění stavby, o změně stavby, o změně využití území), tak stavebním (stavební povolení). Připravujeme návrhy a žádosti pro stavební úřady a další navazující řízení. Zastupujeme stavebníka, developera či investora v řízeních souvisejících s výstavbou.