Pracovní právo

V této oblasti nabízíme našim klientům – zaměstnavatelům zejména přípravu pracovních nebo manažérských smluv, vypracování vnitřních předpisů a pracovních řádů dle jejich požadavku. Radíme klientům v případě jednání o odstupném, odměnách a bonusech náležejících jejich zaměstnancům. Pro zaměstnance, kteří jsou zároveň jednateli obchodních společností, zajišťujeme sepsání jednatelských smluv a úpravu postavení statutárních orgánů ve společnosti.

Klienti – zaměstnanci se na nás mohou obrátit v případě diskriminace v zaměstnání, neplatného rozvázaní pracovního poměru ze strany zaměstnavatele nebo nevyplacení jím náležejících odměn či bonusů. Klientům poskytneme odbornou právní konzultaci a vypracujeme příslušný návrh k soudu, u kterého klienta budeme zastupovat.

Naše agenda zahrnuje i zastupování před soudy ve sporech týkajících se odpovědnosti za škodu způsobenou jak zaměstnancem, tak zaměstnavatelem. Poskytujeme právní poradenství také zaměstnancům, kteří utrpěli v zaměstnání pracovní úraz a požadují náhradu své újmy.