Občanské právo

Pro naše klienty připravíme smluvní dokumenty všech typů (např. smlouvu nájemní, o dílo, o půjčce, darovací, kupní, atd.) dle pokynů a potřeb klienta. V souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., zajistíme revizi všech smluv klienta v souladu s výše uvedeným zákonem. V tomto oboru se rovněž zabýváme i poskytováním komplexních právních služeb týkajících se nemovitostí, zejména pro realitní kanceláře, developery, bytová družstva (včetně zajištění jejich privatizace) apod.

Zastupujeme klienty před soudy všech instancí na celém území České republiky v různých typech sporů – vymáhání pohledávek, vlastnická práva k nemovitostem, sousedské spory, spory ze smluv.

Poskytujeme poradenství a zastupovaní při sporech o dědictví, případně sporech s tím souvisejících. Pro naše klienty zabezpečíme kompletní servis ohledně právních vztahů k nemovitostem (prodej, darování, zřízení věcné břemene aj.), včetně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a daňového přiznání.

Insolvenční řízení je také součástí agendy naší advokátní kanceláře. Zajišťujeme jak vypracování insolvenčního návrhu, přihlášení pohledávek věřitelů, tak i zastupování klientů ve všech druzích insolvenčního řízení.