Cizinecké právo

Cizinecké právo je oblast, která zahrnuje především azylovou, vízovou a tzv. pobytovou problematiku (pobytová – různá povolení k pobytu na území ČR pro cizince, jak z Evropské unie, tak ze třetích zemí, jako je například povolení k dlouhodobému pobytu, přechodnému pobytu, či trvalému pobytu). Do této kategorie lze zařadit i otázky týkající se zaměstnávaní, studia a podnikání cizinců.

Naše kancelář má s výše popsanou právní oblastí dlouhodobé zkušenosti, zejména při zastupování cizinců v řízeních o vydání povolení k dlouhodobému či přechodnému pobytu. V případě zamítavého rozhodnutí Ministerstva vnitra v řízení o povolení k pobytu poskytujeme právní pomoc při vypracování odvolání proti rozhodnutí, popřípadě při následném vypracování žaloby k správnímu soudu. Ve všech případech nabízíme i zastupování klienta před jednotlivými orgány.

Dále zajišťujeme i zastupování v řízení o azylu, popř. veškeré náležitosti a zastupování v řízení o udělení státního občanství.