Advokátní úschovy

Advokátní úschova je institut upravený usnesením České advokátní komory (č. 3/2008 ČAK), který lze využít při ochraně svých financí a jiných hodnot. Úschova peněz na speciálním bankovním účtu advokáta je využívána především při plnění ze smluv (např. koupě a prodej nemovitosti). Strana, která je povinna plnit, složí předem určenou částku na účet advokáta, který předmětnou částku vyplatí na účet druhé strany až při naplnění podmínek příslušné smlouvy. V případě, že druhá strana nesplnila podmínky uložené jí ve smlouvě, vyplatí advokát hodnoty z advokátní úschovy zpět na bankovní účet strany, která je tam vložila. Advokát tady vystupuje jako třetí nezávislá osoba, která přebírá do úschovy peníze, popř. jiné hodnoty, jež jsou předmětem smluvního vztahu, a při vyplácení příslušných peněz (popř. jiných hodnot) je povinen se řídit podmínkami smlouvy o úschově.

Klientům při využití advokátní úschovy naši kanceláře nabízíme zejména mlčenlivost, pečlivě zpracovanou smlouvu o advokátní úschově, pojištění advokáta a nižší náklady než u úschov notářských a soudních.

Poskytujeme služby advokátní úschovy jak v českých korunách, tak v eurech.

Advokátní úschova není výlučně určena pouze pro úschovu peněz, lze jí využít i při potřebě ochrany důležitých dokumentů, jako jsou cenné papíry nebo jiné citlivé listiny.