Právní služby

Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o., nabízí právní služby jak fyzickým, tak i právnickým osobám ve všech základních oborech práva, přičemž se zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní, trestní, správní, zdravotnické a stavební. Pro naše klienty zabezpečujeme zejména jejich zastupování před soudy, správními orgány a orgány činnými v trestním řízení, přípravu smluvních dokumentů všech typů dle jejich potřeb včetně posouzení smluv předložených protistranou, veškerý servis při zakládání nových obchodních společností, při potřebě statusových změn společností, přeměny společností, likvidaci společností, zajištění revize všech typů smluv v souladu s novým občanským zákoníkem, tj. zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, poskytování služeb due_dilligence, právní servis pro realitní kanceláře a developerské projekty, poskytování advokátní úschovy jak v českých korunách, tak v eurech, úřední ověřování podpisů a další.

Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o., poskytuje právní služby i v anglickém a francouzském jazyce. Specializujeme se na problematiku práva zdravotnického; v této oblasti jsme již publikovali řadu odborných publikací. Dále se zabýváme i problematikou cizineckého práva a azylu.

Svým klientům nabízíme profesionální služby. Hledáme vždy inovativní řešení kauzy s důrazem na efektivitu a ekonomickou výhodnost poskytovaných advokátních služeb. Naší filozofií je osobní přístup ke každému klientovi, diskrétnost a také časová flexibilita – klientům jsme k dispozici prakticky kdykoliv.

Sídlem naší advokátní kanceláře je Praha 5, ale právní služby a právní poradenství poskytujeme klientům po celé ČR, a to osobně, telefonicky nebo písemně či formou e-mailové komunikace.