Mgr. Ludmila Šturmová

obrázek
Mgr. Ludmila Šturmová, advokátka, vystudovala v roce 2013 Západočeskou univerzitu v Plzni, Právnickou fakultu. Věnuje se především insolvenčnímu a rodinnému právu. V roce 2016 složila úspěšně advokátní zkoušky.