JUDr. Jan Langmeier

obrázek

JUDr. Jan Langmeier, advokát a insolvenční správce se zvláštním povolením, vystudoval v roce 2009 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2012 složil advokátní zkoušky a dále se věnoval generální praxi. V roce 2015 se stal insolvenčním správcem a v roce 2018 insolvenčním správcem se zvláštním povolením. Je členem mezinárodní organizace INSOL Europe, evropské organizace sdružující profesionály v oblasti úpadku, insolvence a obnovy společností. Kromě insolvenčního práva se zabývá zejména trestním právem a spornou agendou. Je rovněž zapsán na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.