Média

Televize

Rozhlas

Odborné publikace

 • Krutina M., Langmeier J.: Otázky související s odepřením lékařské pomoci, Zdravotnictví a právo 1–2/2009, Praha: Havlíček Brain Team, 2009
 • Krutina M., Langmeier J.: Udělení, popř. odepření souhlasu s léčbou (revers), Zdravotnictví a právo 5/2009, Praha: Havlíček Brain Team, 2009
 • Krutina M., Langmeier J.: Trestněprávní aspekty povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků,
 • Zdravotnictví a právo 9/2009, Praha: Havlíček Brain Team, 2009
 • Kol. autorů: Kompendium tabákového práva, Česká judikatura 10/2009, Praha: Havlíček Brain Team, 2009
 • Krutina M., Langmeier J.: Regresní nároky ve veřejném zdravotním pojištění, Zdravotnictví a právo12/2009, Praha: Havlíček Brain Team, 2009
 • Langmeier J.: Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zdravotnickému zařízení při výkonu zdravotnických povolání (regres), Zdravotnictví a právo 1/2010, Praha: Havlíček Brain Team, 2010
 • Langmeier J.: Právní zastoupení zdravotnického zařízení advokátem, Zdravotnictví a právo 12/2010, Praha: Havlíček Brain Team, 2010
 • Langmeier J.: Možné právní důsledky personální krize zdravotnického systému, Zdravotnictví a právo 1/2011, Praha: Havlíček Brain Team, 2011
 • Langmeier J.: Právní odpovědnost za možné důsledky krize ve zdravotnictví, www.tribune.cz (Medical Tribune) – 18. 2. 2011
 • Langmeier J.: K právu pojišťovny odmítnout pojistit novorozené dítě cizince, Zdravotnictví a právo 10/2011, Praha: Havlíček Brain Team, 2011
 • Langmeier J.: Proces s J. A. Baťou před Národním soudem v roce 1947, Právněhistorické studie 43, Praha: Karolinum, 2014

Ostatní média