Služby

V rámci činnosti insolvenčního správce a poskytování právních služeb v oblasti insolvenčního práva poskytujeme tyto služby:

  • Zpracování insolvenčních (věřitelských, dlužnických) návrhů, přihlášek pohledávek
  • Zpracování návrhů na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot)
  • Vypracování reorganizačních plánů
  • Příprava na přezkumné a zvláštní přezkumné jednání, schůzi věřitelů, věřitelský výbor
  • Zastupování věřitelů a dlužníků v insolvenčních řízeních a věřitelských orgánech
  • Sepis incidenčních žalob a zastupování v těchto sporech
  • Komunikace se soudy, dlužníkem, věřiteli
  • Zpracování návrhů na výmaz společností z Obchodního rejstříku po skončení konkursu, likvidace
  • Kompletní ekonomické a organizační poradenství
  • Likvidace obchodních společností (soudní, mimosoudní)