Insolvence

JUDr. Jan Langmeier je od roku 2015 oprávněn vykonávat činnost insolvenčního správce. V rámci této činnosti se naše kancelář specializuje na oblast insolvenčního práva a na řešení úpadku fyzických a právnických osob. V této oblasti nabízíme celou řadu služeb, jako je sepisování insolvenčních návrhů, návrhů na povolení oddlužení, zastupování v insolvenčních řízeních, likvidace právnických osob apod.

Odměna za tyto služby je smluvní dle složitosti a časové náročnosti případu, například:

  • Oddlužení – sepis návrhu včetně konzultace – 4.000,– Kč + DPH, v případě společného oddlužení manželů 6.000,– Kč + DPH
  • Sepis insolvenčního návrhu (mimo oddlužení) – od 8.000,– Kč + DPH
  • Zastupování v insolvenčním řízení – od 2.000,– Kč + DPH za úkon
  • Likvidace obchodní společnosti – od 20.000,– Kč + DPH