Kdo jsme

Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o., poskytuje klientům komplexní právní služby ve všech hlavních oborech práva. Advokátní kancelář sídlí na adrese Na Bělidle 997/15, Praha 5. Zakládajícím společníkem je JUDr. Jan Langmeier, advokát, na jehož dosavadní advokátní praxi tato společnost navazuje. JUDr. Jan Langmeier od roku 2015 rovněž působí jako insolvenční správce a od roku 2018 jako insolvenční správce se zvláštním povolením.

Advokátní kancelář sídlí v prostorách secesního domu v těsné blízkosti obchodního a administrativního centra Anděl, v centrální části Prahy 5 – Smíchova. Právní služby Vám poskytne kolektiv právníků kanceláře. Rovněž spolupracujeme s řadou dalších erudovaných advokátů, soudních znalců a jiných odborníků.

Advokátní kancelář nabízí právní služby jak fyzickým, tak i právnickým osobám ve všech základních oborech práva, přičemž se zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní, trestní, správní, zdravotnické a stavební.

Naše advokátní kancelář byla v rámci Ročenky 2018 zařazena mezi významné advokátní kanceláře v ČR – epravo.cz

langmeier & co s.r.o.

Na Bělidle 997/15
Praha 5
150 00

+420 223 011 431
info@langmeier.cz
www.langmeier.cz

Právní služby

Svým klientům nabízíme vysoce profesionální služby. Hledáme vždy inovativní řešení kauzy s důrazem na efektivitu a ekonomickou výhodnost poskytovaných advokátních služeb. Naší filozofií je osobní přístup ke každému klientovi, diskrétnost a také časová flexibilita – klientům jsme k dispozici prakticky kdykoliv.

Občané

Pro občany nabízíme právní pomoc při jednotlivých krocích týkajících se důležitých životních rozhodnutí a právní poradenství při hledání řešení v mnohdy nelehkých situacích. Poskytneme Vám právní služby zejména v oblasti práva občanského, rodinného, pracovního, práva nemovitostí a další.

Firmy a podnikatelé

Právnickým osobám a podnikatelům nabízíme kompletní právní servis a pomoc ve všech situacích, jež se mohou vyskytnout v průběhu fungování obchodních společností a v rámci podnikatelské činnosti. Zabezpečíme především pomoc při zakládání nových obchodních korporací a již existujícím společnostem zajistíme vypracování smluvních dokumentů různých typů.