Kdo jsme

Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o., poskytuje klientům komplexní právní služby ve všech hlavních oborech práva. Advokátní kancelář sídlí na adrese Na Bělidle 997/15, Praha 5. Zakládajícím společníkem je JUDr. Jan Langmeier, advokát, na jehož dosavadní advokátní praxi tato společnost navazuje. JUDr. Jan Langmeier od roku 2015 rovněž působí jako insolvenční správce.

Advokátní kancelář sídlí v prostorách secesního domu v těsné blízkosti obchodního a administrativního centra Anděl, v centrální části Prahy 5 – Smíchova. Právní služby Vám poskytne kolektiv právníků kanceláře. Rovněž spolupracujeme s řadou dalších erudovaných advokátů, soudních znalců a jiných odborníků.

Advokátní kancelář nabízí právní služby jak fyzickým, tak i právnickým osobám ve všech základních oborech práva, přičemž se zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní, trestní, správní, zdravotnické a stavební.

Naše advokátní kancelář byla v rámci Ročenky 2018 zařazena mezi významné advokátní kanceláře v ČR – epravo.cz

langmeier & co s.r.o.

Na Bělidle 997/15
Praha 5
150 00

+420 223 011 431
info@langmeier.cz
www.langmeier.cz

Právní služby

Svým klientům nabízíme vysoce profesionální služby. Hledáme vždy inovativní řešení kauzy s důrazem na efektivitu a ekonomickou výhodnost poskytovaných advokátních služeb. Naší filozofií je osobní přístup ke každému klientovi, diskrétnost a také časová flexibilita – klientům jsme k dispozici prakticky kdykoliv.

Občané

Pro občany nabízíme právní pomoc při jednotlivých krocích týkajících se důležitých životních rozhodnutí a právní poradenství při hledání řešení v mnohdy nelehkých situacích. Poskytneme Vám právní služby zejména v oblasti práva občanského, rodinného, pracovního, práva nemovitostí a další.

Firmy a podnikatelé

Právnickým osobám a podnikatelům nabízíme kompletní právní servis a pomoc ve všech situacích, jež se mohou vyskytnout v průběhu fungování obchodních společností a v rámci podnikatelské činnosti. Zabezpečíme především pomoc při zakládání nových obchodních korporací a již existujícím společnostem zajistíme vypracování smluvních dokumentů různých typů.